Nabídka pro studenty

Bakalářské a magisterské studium
Nabízíme studentům práci v laboratoři na výzkumných projektech. Samozřejmostí je provázanost s jejich budoucím tématem bakalářské/diplomové práce a zajímavé finanční ohodnocení.
 
Nabízená témata bakalářských prací ve skupině Fotokatalýza na UAT
 • Odstraňování perzistentních organických látek z odpadních vod farmaceutického průmyslu
 • Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie   
 • Světlem aktivované materiály pro solární produkci vodíku
 • Posouzení vlivu venkovní expozice na fotokatalytické vlastnosti samočistících povrchů
 • Nanostrukturované materiály pro čištění vzduchu 
 • Příprava a charakterizace antimikrobiálních povrchů

Doktorské studium
Kromě stipendia nabízíme studentům možnost zapojení do výzkumných projektů souvisejících s tématem jejich doktorské práce formou částečných úvazků spojených se zajímavým finančním ohodnocením.

Nabízená témata doktorských prací ve skupině Fotokatalýza na UAT

 • Získávání vodíku z vody slunečním světlem 
 • Fotokatodové materiály pro solární produkci vodíku 
 • Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie                                
 • Kompositní materiály/povlaky na bázi TiO2 pro fotokatalytické procesy v plynné fázi
 • Samočistící a desinfikující povlaky na bázi TiO2 a ZnO