Nabídka pro studenty

Bakalářské a magisterské studium
Nabízíme studentům práci v laboratoři na výzkumných projektech. Samozřejmostí je provázanost s jejich budoucím tématem bakalářské/diplomové práce a zajímavé finanční ohodnocení.
 
Nabízená témata bakalářských prací ve skupině Fotokatalýza na UAT
 • Grafitický C3N4 jako fotokatalyzátor pro čištění vody a vzduchu slunečním světlem
 • Světlem aktivované nanostrukturované materiály pro solární produkci vodíku
 • Světlem aktivované samočistící materiály obsahující kompositní fotokatalyzátory na bázi TiO2
 • Kompaktní tenké bariérové vrstvy TiO2 pro fotonické aplikace 
 • Pokročilé oxidační procesy pro odstraňování biologicky obtížně odbouratelných organických látek  ve vodě  
 • Příprava fotoanod na bázi BiVO4 pro fotoelektrochemickou produkci vodíku
 • Fotokatodové materiály pro solární produkci vodíku 

Doktorské studium
Kromě stipendia nabízíme studentům možnost zapojení do výzkumných projektů souvisejících s tématem jejich doktorské práce formou částečných úvazků spojených se zajímavým finančním ohodnocením.

Nabízená témata doktorských prací ve skupině Fotokatalýza na UAT

 • Získávání vodíku z vody slunečním světlem 
 • Fotokatodové materiály pro solární produkci vodíku 
 • Fotoelektrochemické systémy pro uchovávání sluneční energie                                
 • Kompositní materiály/povlaky na bázi TiO2 pro fotokatalytické procesy v plynné fázi
 • Samočistící a desinfikující povlaky na bázi TiO2 a ZnO

 

Contact

Prof. Josef Krýsa, Ph.D
University of Chemistry and Technology, Prague
Department of Inorganic Technology
Technická 5
166 28 Praha 6
+420 220 444 112 josef.krysa@vscht.cz