Ph.D. Students

Ing. Aleksandra Němečková (Mufazalová)

Mgr. Martin Brada

Ing. Tomáš Imrich

Ing. Jakub Rusek