Ph.D. Students

Ing. Aleksandra Němečková (Mufazalová)