Ph.D. Students

Ing. Eva Pližingrová

Ing. Aleksandra Němečková (Mufazalová)