3. Seminář výzkumného centra Nanopin: NANOMATERIÁLY A FOTOKATALÝZA, Hnanice 2009

 

Contact

Prof. Josef Krýsa, Ph.D
University of Chemistry and Technology, Prague
Department of Inorganic Technology
Technická 5
166 28 Praha 6
+420 220 444 112 josef.krysa@vscht.cz