Past Projects

01/2021-12/2022 Methodology for assessing the functionality of antimicrobial photoactive surfaces from a public health protection perspective (VI04000074)

7/2020-12/2021 10th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in photo and electro catalysis (AKTION) 88p5

2020-2022 Pokročilé oxidické polovodičové fotoelektrody pro konverzi sluneční energie a úpravu vody (20-11635S)

2020-2022 Photocatalytic air purifying and recuperating unit (FW01010240)

2019-2021 Non-metal doped nanostructures of graphitic carbon nitride for photocatalytic reactions (19-15199S)

7/2019-6/2022 Nano particulate photocatalysts embedded in hydrophobic matrices for treatment of turbid wastewater containing non-polar, non-biodegradable compounds (LTAIZ19011)

12/2018-12/2019 9th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in photo and electro catalysis (AKTION)

2017-2019 Novel photocathode and photoanode materials for solar water splitting (17-20008S)

2017-2019 Composite TiO2 - active coke based photocatalyst for water and air purification (LTACH-17007)

2016-2019 Photocatalytic panels from foam ceramics (CZ.01.1.02/0.0./0.0/15_019/0004925)

2017-2019 Photocatalytically active wallpaper (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004801)

2015-2017      Advanced self-organized nanoarchitectures grown from magnetron co-sputtered metal alloys for photonic applications (GACR 15-19705S)

03-12/2016     8th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo and electro catalysis (AKTION 72p6) 

03-12/2015      7th bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo and electro catalysis (AKTION 72p6) 

2012-2015      Advanced semiconductor materials for photoelectrochemical water splitting (GACR P108-12-2104)

2011-2015      Vývoj a technologické uplatnění kombinovaných dekontaminačních jednotek pro odstraňování emisí VOC včetně pachových látek (MPO FR—TI3/242)

2013-2014      Smart Inks as a Standard Testing Tool for Self Cleaning Surfaces (INTEC), intec.josefkrysa.com/

2012-2014      Výzkum a vývoj technologie výroby nanočástic oxidu zinečnatého (MPO FR-TI4/364)

2009-2011      Preventing community and nosocomial spread and Infection with MRSA ST 398 - instruments for accelerated control and integrated risk management of antimicrobial resistence (PILGRIM), (Grant Agreement no. 223050, CALL FP7-HEALTH-2007-2.3.1-4)

2008-2010      Inteligentně strukturované mesoporézní vrstvy TiO2 s antibakteriálními a řízeně proměnnými smáčecími vlastnostmi (GACR 104/08/0435)

2007-2010      Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace (MPO FT-TA 4/025)

2007-2010      Využití nanotechnologií pro povrchovou úpravu lan (MPO 2A-2TP1/136)

2005-2011      Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství "NANOPIN"(Projekt 1M0577)

 

Contact

Prof. Josef Krýsa, Ph.D
University of Chemistry and Technology, Prague
Department of Inorganic Technology
Technická 5
166 28 Praha 6
+420 220 444 112 josef.krysa@vscht.cz